Jaarvergadering 20 mei 2022

Jaarvergadering 20 mei 2022

De jaarlijkse ALV wordt op vrijdag 20 mei gehouden in dorpshuis Het Terras.
Zaal open 09:30 uur. Start vergadering 10:00 uur. Alle leden krijgen een persoonlijke uitnodiging.
De vergaderstukken zoals het laatste verslag, jaarverslag secretaris en het financieel verslag zijn opvraagbaar bij het secretariaat.
De Agenda, Notulen vorige vergadering en het jaarverslag kunt u vanaf 13 mei ook via deze site downloaden. 


Algemene Ledenvergadering

De ALV staat is vastgesteld op donderdag 7 oktober 10:00 tot 12:00 uur.
Locatie: Dorpshuis Het Terras  Dinkgrevelaan 17  2071 BP  Santpoort-Noord.
I.v.m. Corona maatregelen mogen er maximaal 20 personen in een zaal vergaderen.
Vanwege deze beperking vragen we om als u de vergadering wil bezoeken dit van te voren te melden.
Zonder aanmelding loopt u het risico dat wij u de toegang moeten weigeren.
MELD JE AAN! Er zijn nog plaatsen vrij, na de vergadering is er nog tijd om bij te praten.
Opgeven bij Margret de Graaf vóór dinsdag 1 september 06-55847976.
Agenda ALV