Jaarverslag secretaris 2022

1.    Inleiding

Senioren Vereniging Velsen (SVV) behartigt de belangen van ouderen en organiseert activiteiten die sociale contacten bevorderen.  

Het bestuur werkt samen met andere organisaties, zowel op landelijk niveau door deelname aan regiobijeenkomsten, als op lokaal niveau. Samen met groeperingen die zich inzetten voor de belangen van senioren zijn blijven we in gesprek.

We blikken terug op het jaar 2022 waarbij we de samenwerking met KBO hebben gecontinueerd. Na 2 jaar Coronapandemie konden we eindelijk weer activiteiten organiseren dat heeft geresulteerd in een bescheiden groei in leden.


2.    Leden

Het huidige ledenaantal stand 1 januari 2023 is 109 leden.

Ledengroei:


3.    Organisatie

3.1.  Het bestuur

Tijdens de algemene ledenvergadering is Minke Uijtendaal afgetreden als algemeen bestuurslid. Jarenlang was Minke het gezicht van de klaverjasclub. Als dank voor haar inzet is zij benoemd tot Lid van Verdienste.

We hebben in Ans Valk een waardige opvolgster gevonden en zij is toegetreden tot het bestuur.

In september heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden. Cok Reiff is afgetreden als penningmeester en Nico Hulsman heeft ad interim zijn taken overgenomen.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Hans van Leeuwen, voorzitter

Margret de Graaf, secretaris

Nico Hulsman, ad interim penningmeester

Janneke van de Pol, bestuurslid

Ans Valk, bestuurslid


3.2.  Nieuwsbrief


We hebben 7 nieuwsbrieven uitgegeven. De lay-out van de digitale nieuwsbrief is gewijzigd. Deze wordt in kleur uitgegeven en de rubrieken worden hier en daar ondersteund met foto’s.


3.3.  Belastingservice


De belastingaangiftes worden verzorgd door de heer Hugo Huneker, een gepensioneerd registeraccountant.  Deze service is uitsluitend voor leden beschikbaar en het betreft standaard belastingaangiftes. Complexere zaken zoals erfrecht etc. behandelt hij niet.   


3.4.  Vrijwilligers

Het aantal bezorgers van de nieuwsbrieven daalde in de loop van het jaar. Een oproep in december leverde tot onze vreugde twee dames op die gaan helpen met het bezorgen van de nieuwsbrief.


4.    Samenwerking met andere organisaties

4.1  KBO

We zijn het afgelopen jaar 4 keer bij elkaar geweest voor een gezamenlijk bestuurlijk overleg. We hebben de afspraak gemaakt dat wij onze activiteiten promoten in de nieuwsbrief van KBO en in ruil daarvoor mogen de leden van KBO tegen ledenkorting meedoen. Wij zijn bijzonder dankbaar dat we de dagtochten in het KBO-krantje ‘De Wegwijzer’ mochten publiceren. Mede daardoor konden onze tochten doorgaan. Er is in het begin van het jaar geprobeerd om ook een gezamenlijke activiteit op te zetten. Dat is nog niet van de grond gekomen.


4.2  Stichting Gezamenlijke Ouderenbelangen Velsen (SGOV)

Namens SVV zit Nico Hulsman in het bestuur van SGOV waarin ook leden van KBO en Seniorenvereniging Velsen-Noord in het bestuur zitten. Zij komen ongeveer 10 keer per jaar bij een. Bij het overleg zijn ook een vertegenwoordigers van de gemeente en van Stichting Welzijn Velsen (SWV) aanwezig. Dankzij deze bijeenkomsten is o.a. de website van SWV verbeterd en de huurhoging van de ruimtes bij SWV opgeschort.


4.3  Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv)

Het bestuur van SVV heeft het lidmaatschap van de FASv per 31-12-2022 opgezegd.  


5.    Activiteiten

5.1. Klaverjassen

De klaverclub op vrijdagmiddag in Dorpshuis Het Terras is gegroeid het afgelopen jaar. Het is een gezellig clubje geworden van 28 personen.

Tijdens de laatste jaarvergadering werd het verzoek gedaan om weer een grote klaverjasdrive met lunch te organiseren. Het verzoek is ingewilligd. Op zaterdag 15 oktober was het zover. De lunch smaakte voortreffelijk mede dankzij de inzet van Evert die voor een heerlijke tomatensoep had gezorgd.


5.2. Rummikub

Iedere 1e dinsdag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus, wordt er een rummikubdrive georganiseerd in De Hofstede. We zijn begonnen met 7 á 8 spelers en nu spelen we gemiddeld met 12 personen. Het is nog te weinig. We hopen dat er meer enthousiaste spelletjesfanaten onze rummikubdrive weten te vinden.  


5.3. Kerstbingo

Eindelijk konden we na 3 jaar weer een gezellige kerstbingo in Dorpshuis Het Terras organiseren! Met het bestuur hadden voor we leuke prijsjes gezorgd. Enkele enthousiaste KBO leden vulden onze prijzenpot nog aan met o.a. puzzels en een gourmetstel.  We hadden er ook met zijn allen behoorlijk zin in. Op donderdag 15 december was het echter  spiegelglad. De bingo cancelen kon niet meer, dus maar afwachten wie het aandurfde om naar Het Terras te gaan. Tot onze vreugde hadden we toch nog een grote opkomst en is het een gezellige middag geworden.  


5.4. Dagtochten

De eerste dagtocht op 24 maart naar het Kermismuseum in Hilvarenbeek moesten we vanwege te weinig inschrijvingen annuleren.    

Woensdag 8 juni stond de dagtocht naar De Biesbosch gepland. Helaas was er geen geschikte rondvaartboot beschikbaar. Dit hoorden wij pas op dinsdag 7 juni. Wij hadden 60 aanmeldingen voor deze dagtocht, dus de paniek bij Eemlandreizen en ons sloeg toe. Gelukkig heeft Eemlandreizen op het allerlaatste moment een vervangende vaartocht weten te regelen: met de boot vanuit Kerkdriel via de Zandmeren naar de Lithse Ham langs Heerwaarden en de Sint Andriessluizen (sluis naar de Waal) en vandaar retour via een dode arm van de Maas naar Kerkdriel. Als extraatje kregen de reizigers een extra consumptie aangeboden en bij thuiskomst een doosje aardbeien. Het was bijzonder jammer dat de Biesbosch niet door kon gaan maar velen waren toch blij dat er een vervangende tocht was aangeboden.

Hieronder een overzicht van alle dagtochten met het aantal deelnemers die door zijn gegaan.


6.    Te verwachten ontwikkelingen

We verwachten een lichte ledengroei dit jaar mede door het succes van het klaverjassen en onze dagtochten.

De eerste dagtocht in 2023 naar Rotterdam was een enorm succes. Met 63 deelnemers en meer dan 10 op de reservelijst werden we positief overvallen. Of deze trend zich zal doorzetten weten we nog niet. Voorlopig hebben we het voornemen om 6 dagtochten te organiseren. 


In ontwikkeling korte wandelroutes met educatieve informatie onderweg.


De samenwerking met KBO zal worden gecontinueerd. De personele krapte binnen het bestuur van KBO is zorgelijk. Mogelijk dat het invloed heeft op de te verwachten ontwikkelingen in het komende jaar.