Jaarverslag secretaris 2017

Gebruikte afkortingen:
SGOV: Stichting Gezamenlijke Ouderenbelangen Velsen
FASv: Federatie Algemene Senioren verenigingen

  1. Het Bestuur

Het bestuur van onze nieuwe vereniging is formeel op 18 maart 2016 benoemd na enige maanden als ad interim bestuur te hebben gefunctioneerd. Na één jaar hebben we nog dezelfde samenstelling maar een uitbreiding is wel gewenst.
Het bestuur vergaderde 10 keer in 2017 en was als volgt samengesteld en heeft de volgende taken:
Hans van Leeuwen: Voorzitter, draagt zorg voor de contacten naar buiten
Carmen Lo-A-Njoe: Secretaris en draagt zorg voor de organisatie van de dagtochten en krijgt assistentie van vrijwilligster Carine Timmers.
Ida Vis: Penningmeester en helpt met het invullen van belasting formulieren.
Piet Dankelman: Bestuurslid en lid van de SGOV.
Minke Uytendaal: Bestuurslid en leidster van een klaverjasclub en zij organiseert de klaverjasreizen.
Tiny Groot: Bestuurslid  en belast met de opmaak en distributie van de Nieuwsbrief en de ledenadministratie. Zij assisteert tevens Minke met de organisatie van de klaverjasreizen.

  1. Secretariaat

De vereniging heeft nu ca. 135 leden. Ons streven blijft naar een hoger aantal te groeien maar voorlopig loopt dat nog niet zo hard. Per januari 2017 zijn wij lid geworden van de FASv. De Federatie behartigt de belangen van de senioren bij de landelijke overheid, de belastingdienst en de zorgverzekeringen. Als bestuur hebben wij geen afvaardigingen in de verschillende functionele onderdelen van de FASv. Onze voorzitter onderhoudt de contacten met de FASv.

  1. De Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief  verschijnt 6 maal per jaar  dus ook in 2017. Opmaak en distributie is in handen van Tiny Groot. Zij heeft dit prima in de hand maar ervaart het schrijven van stukken als moeilijk.. De voorzitter heeft aangeboden haar hierbij zo nodig te helpen.

  1. Zitting in andere besturen, raden enz.

Piet Dankelman is namens de SVV bestuurslid van de SGOV. In de loop van 2017 is ook
Carmen Lo-A-Njoe lid van dit bestuur geworden. In 2017 is de naam van de SGOV verandert van Stichting Gezamenlijke Ouderenbonden Velsen in de Stichting Gezamenlijke Ouderen-belangen Velsen. Middels de verslagen van de SGOV vergaderingen wordt ons bestuur op de hoogte gehouden van hetgeen daar is besproken.
Vermeldenswaard is de Algemene Vergadering van de SGOV gehouden op 18 oktober 2017 met als thema `de individuele hulpverlening`. Deze werd goed bezocht. Op 15 november 2017 werd een informatieve bijeenkomst gehouden waarin iemand van de RABO bank en iemand van Connexion respectievelijke informatie gaven over bankzaken en het invoeren en gebruik van nieuwe betaal mogelijkheden in het busvervoer. Ook deze bijeenkomst werd goed bezocht. Zoals eerder werd vermeld onderhoudt onze voorzitter de contacten met de FASv.

  1. Activiteiten

Klaverjassen:
Elke dinsdagavond van 19.30 – 22.00 uur
Elke vrijdagmiddag van 13.30 – 16.15 uur
Er wordt 2 keer per jaar een klaverjasreis georganiseerd en 1 of 2 keer per jaar een dagtocht.

Klaverjasreis naar hotel Brinkzicht in Vledder van 22 t/m 26 mei 2017
Het was weer een gezellige reis, Naast het kaarten werden er ook dagtochtjes gemaakt. De reis werd besloten met een bonte avond met muziek en cabaret. Als minpuntje werd opgemerkt  dat de groep wel wat klein was. We zouden graag zien dat er meer mensen meegaan met deze reizen .

Dagtocht `Live cooking en varen in het Overijsselse Vechtdal`op 26 april 2017
Na de nodige inspanning hadden we 34 deelnemers voor deze dagtocht, Het weer viel gelukkig mee met af en toe een buitje maar ook veel zonneschijn. We begonnen met koffie en gebak in Baarn. Daarna langs een mooie route naar boerderij `Maathoeve`in Heeten. Hier werd ons een heerlijke lunch geserveerd met ter plekke gemaakte tosti´s, pasta en een pannenkoekje toe. Na de lunch kon men rondlopen op de boerderij, de landwinkel bezoeken of lekker in het zonnetje zitten. Hierna volgde weer een mooie route door de Sallandse Heuvelrug naar Ommen. Hier stapten we op een salonboot voor een tocht op de Overijsselse Vecht. Op de terugweg zagen we nog bloeiende bollenvelden. Het was een fijne dagtocht.

Klaverjasreis naar hotel ´t Trefpunt in Made van 30 oktober t/m 3 november 2017
Zoals meestal weer een gezellige reis, met naast het kaarten weer tijd voor de nodige excursies. Er is een bezoek gebracht aan Breda, een boottocht gemaakt door de Biesbos en een draaiorgelmuseum bezocht in Hilvarenbeek waar men met veel plezier kon dansen op draaiorgel muziek.

Voor 12 december 2017 was een dagtocht gepland naar de orchideeènhoeve in Luttelgeest en een diner in restaurant `De Goede Aanloop`in Tollebeek
Door  gebrek aan belangstelling is dit helaas niet doorgegaan. We vragen ons af of dit komt omdat het ´s avonds zou eindigen en in de winter was. Wie weet. We houden de moed er wel in voor een volgende dagtocht.

De klaverjas marathon op 22 oktober 2017
Op verzoek van leden is dit jaar –zoals dit vroeger gebeurde- een klaverjas marathon georganiseerd. Er namen 40 mensen hieraan deel en duurde van 10.00 tot 17.00 uur. De kosten bedroegen  10 euro p.p. inclusief de lunch. Voor herhaling vatbaar.

De Kerstbingo
Op 14 december is voor de tweede keer een kerstbingo georganiseerd. De opkomst was goed en er waren mooie prijzen te winnen. Het voornemen is om dit jaarlijks te blijven doen.

De vrijwilligersmiddag op 20 december 2017
Gedurende het jaar is er een aantal SVV leden waarop wij altijd een beroep kunnen doen. Om onze dank uit te spreken nodigen wij deze vrijwilligers uit om, eventueel met partner, het jaar af te sluiten. Het was dit jaar weer een geslaagde middag en de sfeer gezellig. Van de RABO bank waren 2 heren aanwezig en boden ons een consumptie aan waarvoor onze hartelijke dank.