Jaarvergadering 20 mei 2022

Jaarvergadering 20 mei 2022

De jaarlijkse ALV wordt op vrijdag 20 mei gehouden in dorpshuis Het Terras.
Zaal open 09:30 uur. Start vergadering 10:00 uur. Alle leden krijgen een persoonlijke uitnodiging.
De vergaderstukken zoals het laatste verslag, jaarverslag secretaris en het financieel verslag zijn opvraagbaar bij het secretariaat.
De Agenda, Notulen vorige vergadering en het jaarverslag kunt u vanaf 13 mei ook via deze site downloaden.