Algemene Ledenvergadering

De ALV staat is vastgesteld op donderdag 7 oktober 10:00 tot 12:00 uur.
Locatie: Dorpshuis Het Terras  Dinkgrevelaan 17  2071 BP  Santpoort-Noord.
I.v.m. Corona maatregelen mogen er maximaal 20 personen in een zaal vergaderen.
Vanwege deze beperking vragen we om als u de vergadering wil bezoeken dit van te voren te melden.
Zonder aanmelding loopt u het risico dat wij u de toegang moeten weigeren.
MELD JE AAN! Er zijn nog plaatsen vrij, na de vergadering is er nog tijd om bij te praten.
Opgeven bij Margret de Graaf vóór dinsdag 1 september 06-55847976.
Agenda ALV