Jaarverslag Secretaris 2018

Gebruikte afkortingen:
SVV:    Senioren Vereniging Velsen
WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning
SGOV: Stichting Gezamenlijke Ouderenbelangen Velsen
FASv:   Federatie Algemene Senioren verenigingen

  1. Het Bestuur

Het bestuur is in de jaarvergadering van 2018 uitgebreid door de benoeming van Janneke van de Pol als bestuurslid. Helaas heeft Tiny Groot wegens gezondheid redenen in juli 2018 het bestuur moeten verlaten.
Het bestuur vergaderde 11 keer in 2018 en was als volgt samengesteld en had de volgende taken:

Hans van LeeuwenVoorzitter en draagt zorg voor de contacten naar buiten.
Carmen Lo-A-NjoeSecretaris en draagt zorg voor de organisatie van de dagtochten en krijgt daarbij assistentie van vrijwilligster Carine Timmers. Is ook lid SGOV.
Ida VisPenningmeester en helpt met het invullen van belastingformulieren.
Piet DankelmanBestuurslid en lid SGOV bestuur.
Minke UytendaalBestuurslid en leidster van een klaverjasclub. Zij is verder belast met de organisatie van de klaverjasreizen, geassisteerd door Tiny Groot.
Tiny GrootBestuurslid tot juli 2018. Was belast met de opmaak en distributie van de Nieuwsbrief en de ledenadministratie.
Janneke van de PolBestuurslid, heeft de taken van Tiny overgenomen en doet de p.r. van de vereniging.
  1. Secretariaat

Het ledenbestand bleef gehandhaafd op ca. 130 leden. Door ons lidmaatschap van de FASv kunnen we een beroep op hen doen indien nodig. Dit is echter niet vaak voorgekomen. Onze voorzitter onderhoudt de contacten met de FASv. In de loop van 2018 is Janneke van de Pol begonnen met de opzet van een nieuwe web-site voor onze vereniging. De oude die nog onder beheer van de ANBO was mochten wij niet meer gebruiken. U kunt zelf een kijkje nemen op de website.

  1. De Nieuwsbrief

De opmaak en distributie van de Nieuwsbrief is na het vertrek van Tiny Groot nu in handen van Janneke van de Pol, zo nodig ondersteund door de voorzitter. De Nieuwsbrief verschijnt twee maandelijks.

  1. Zitting in andere besturen, raden enz.

Piet Dankelman en Carmen Lo-A-Njoe zijn namens de SVV lid van het bestuur SGOV.  Middels de verslagen van de SGOV vergaderingen wordt ons bestuur op de hoogte gehouden van wat er besproken is en de te houden thema bijeenkomsten. Naast de jaarvergadering werd dit jaar een informatie bijeenkomst gehouden over de Hospice Heideberg waar zorg en aandacht wordt besteed aan de laatste levensfase. De WMO raad is dit jaar opgeheven en daarvoor in de plaats is er een participatieraad opgericht. De SGOV neemt hieraan geen deel.
De voorzitter onderhoudt de contacten met de FASv

  1. Activiteiten

Klaverjassen          Elke vrijdagmiddag van 13.30 – 16.15 uur
Het klaverjassen van de dinsdagavond is de loop van 2018 niet meer in beheer van de SVV maar van Gerrit van Langen.

Verder hebben dit jaar de volgende activiteiten plats gevonden:
Dagtocht “De rust van de Ooijpolder” op 22 mei 2018
Het was een zonnige dag en er is door de 50 deelnemers erg genoten van een treinreis {electrisch} door dit polder gebied en van de heerlijke lunch in een mooi verbouwde molen.

Dagtocht “Fruitkwekerij Verhage in Luttelgeest en het Wouda Gemaal in Lemmer”op  2 oktober 2018
Het weer werkte niet mee deze dag er was veel regen, waardoor de boomgaard niet kon worden bezocht. We konden wel veel van het groeien en bloeien van het fruit op film zien en tevens het wassen en sorteren van het fruit in de loodsen. Het Wouda Gemaal in Lemmer kon niet door alle deelnemers worden bezocht omdat er meerdere trapjes op en af moesten worden geklommen en dit was voor veel van de 48 deelnemers een brug te ver.

De Klaverjasreis naar hotel Brinkzicht in Vledder van 26 t/m 30 november 2018
Een dertig tal enthousiaste deelnemers namen hieraan deel . Naast klaverjassen werden er ook uitstapjes gemaakt. Met een gezellige avond met muziek en veel lol werd de reis afgesloten.

Boerenmarkt  op 15 september 2018
Op deze markt die gehouden werd in de Smikkeltuin in Santpoort-Noord mochten wij ons op uitnodiging van het Terras ook presenteren. Dit leverde ons 2 nieuwe leden op.

De klaverjas marathon op 28 oktober 2018
Het aantal deelnemers van deze activiteit was minder dan vorig jaar. Het vermoeden is dat dit te maken had dat de klok naar wintertijd moest op deze datum. Hier zullen we rekening mee houden in de toekomst.

De Kerstbingo op 13 december 2018
Naast de bingo was er ook een verloting en mooie prijzen te winnen. Omdat er zowel  met bingo- als met kienkaarten werd gespeeld was er nogal wat onduidelijkheid omdat het aantal cijfers op deze kaarten verschillen. Hier zal een volgende keer rekening mee worden gehouden.
Dit jaar is er geen vrijwilligersmiddag gehouden omdat het aantal vrijwilligers sterk is terug gelopen. Ida Vis  heeft persoonlijk ieder vrijwillig[st]er bezocht om hen een presentje te geven en onze dank per brief te betuigen voor alles wat zij voor ons hebben gedaan.