Jaarverslag Secretaris 2021

Jaarverslag Secretaris 2021 1.   
Inleiding

Senioren Vereniging Velsen (SVV) behartigt de belangen van ouderen en organiseert activiteiten die sociale contacten bevorderen.  

Het bestuur werkt samen met andere organisaties, zowel op landelijk niveau door deelname aan regiobijeenkomsten, als op lokaal niveau. Samen met groeperingen die zich inzetten voor de belangen van senioren zijn en blijven we in gesprek.

We blikken terug op het jaar 2021 waarbij de wereldwijde pandemie Covid-19 ons voor het tweede jaar allen in de greep heeft gehouden. Toch zijn we instaat geweest om een aantal activiteiten door te laten gaan, dankzij de inzet van vrijwilliger en partners.
    

2.    Leden

Het huidige ledenaantal is 100 leden.
Ledenwerving blijft problematisch mede door de beperkingen van de Corona pandemie.

 

3.    Organisatie

3.1. Het bestuur

Tijdens de algemene ledenvergadering is Piet Dankelman afgetreden als bestuurslid. Als dank voor zijn jarenlange inzet is hij benoemd tot erelid van verdienste.

 

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Hans van Leeuwen, voorzitter

Margret de Graaf, secretaris

Cok Reiff, penningmeester

Janneke van de Pol, bestuurslid

Minke Uijtendaal, bestuurslid

 

Rooster aftredende bestuursleden:

2022:   Minke Uijtendaal is aftredend en niet herkiesbaar.

Hans van Leeuwen en Janneke van de Pol zijn aftredend en voor 1 jaar herkiesbaar.

2024:   Margret de Graaf en Cok Reiff, aftredend

 

3.2. Bestuursvergaderingen

Het bestuur is in 2021 vijf keer bijeengekomen. Vanwege Coronabeperkingen is een aantal vergaderingen gecanceld.

 

3.3. Nieuwsbrief

We hebben 6 nieuwsbrieven uitgegeven. De laatste nieuwsbrief in december is een fotocollage toegevoegd van de geslaagde dagtocht ‘Varen op de Vecht’.

 

3.4. Belastingservice

De belastingaangiftes zal worden verzorgd door de heer Hugo Huneker, een gepensioneerd register accountant.  Deze service is uitsluitend voor leden beschikbaar. 

 

3.5. Vrijwilligers

Een aantal vrijwilligers verrichtte wederom vele hand- en spandiensten zoals:

  • Bezorging nieuwsbrieven;
  • Begeleiding bij het klaverjassen;
  • De website als webmaster bijhouden.

We danken de vrijwilligers voor hun inzet.

 

4.    Samenwerking met andere organisaties

4.1  KBO

Er zijn verkennende gesprekken geweest met KBO afdeling Velsen. Doel van deze gesprekken zijn om het ouderenbeleid binnen de gemeente Velsen meer vorm te geven.

 

4.2 Stichting Welzijn Velsen

De heer Hans Meulenbroek, assistent-manager van Het Terras, heeft afscheid genomen en geniet van zijn pensioen. We zullen zijn inzet missen. Vervanging van Hans Meulenbroek is problematisch. Op het moment van schrijven (2022) is de vacature voor de 3e keer vacant.

 

4.3 Stichting Gezamenlijke Ouderenbelangen Velsen (SGOV)

In december is het bestuur van SGOV bij elkaar geweest om de maandelijkse bijeenkomsten weer op te starten. De heer Peter Cammaert (oud-burgemeester Velsen) is hierbij betrokken om SGOV weer meer body te geven, waarbij de belangen voor de ouderen binnen de gemeente Velsen centraal staan.  Namens SVV zal de heer Nico Hulsman (webmaster SVV) maandelijks deel nemen aan het overleg.

 

4.4  Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv)

Het bestuur van SVV heeft besloten om het lidmaatschap van de FASv per 13-12-2022 op te zeggen. We gaan ons meer richten op lokale belangen. 

 

5.    Activiteiten

5.1. Klaverjassen

Het klaverjassen in dorpshuis Het Terras is mede dankzij de aanpassingen aan de tafels gewoon door gegaan. Ook tijdens de zomervakanties was het dorpshuis Het Terras open voor het wekelijkse klaverjassen. Mede dankzij de onvermoeibare inzet van vrijwilliger Piet van Het Terras en onze klaverjas coördinator Ans Valk.

 

5.2. Dagtocht varen op de Vecht met muzikale Bingo

In prachtig weer vertrok de bus via 3 opstapplaatsen richting Maarssen waar de boot klaar lag voor een vaartocht met lunch en muzikale bingo. Het instappen in de boot verliep soepel omdat alle deelnemers een coronatoegangsbewijs bij zich droegen. Dank daarvoor! Na de lunch ging een deel van het gezelschap boven op de boot van de zon genieten, het andere deel ‘genoot’ van de muzikale bingo. Het muzikale duo bleek invallers te zijn. Het snapte niets van het bingospelletje en de zangkwaliteiten vielen enigszins tegen. Gelukkig zagen de aanwezigen er de humor van in.

 

5.3. Dagtocht Kerstmarkt Orchideeënhoeve

Helaas is deze dagtocht vanwege Coronabeperkingen geannuleerd.