Leden gevraagd

Elke vrijdagmiddag van half twee tot vier uur spelen de leden van de klaverjasclub van Seniorenvereniging Velsen hun potjes in dorpshuis Het Terras. De club heeft het moeilijk omdat het ledenaantal slinkt.
Voorzitter Minke Uijtendaal vertelt het verhaal van de club met spelers uit Velsen en Haarlem.

Hoe komt het dat het ledental zo achteruit is gegaan bij jullie?
Uijtendaal: ,,Dat gebeurt niet alleen bij onze club, het is een landelijke trend. De jeugd heeft geen zin meer om te klaverjassen, waardoor er geen groei van onderaf is. We hebben ooit meer dan honderd leden gehad, nu zijn het nog maar 28. We proberen het zo lang mogelijk vol te houden, maar ik ben bang dat het klaverjassen in clubverband uitsterft. Dat is jammer.”

Hoe is de sfeer bij jullie vereniging?
,,Gezellig, we hebben elke vrijdagmiddag veel lol met elkaar. Als we iemand kunnen helpen, met bij voorbeeld met vervoer van en naar Het Dorpshuis, dan doen we dat. Wat ook fijn is: qua spelniveau zijn we heel erg aan elkaar gewaagd.”
Ze vervolgt: ,,Het is ook een sociaal gebeuren: tijdens de kaartmiddagen wordt er heel wat afgekletst. En daarnaast organiseren we ook extra dingen. Zo hebben we bijvoorbeeld ook bingo- en kienavonden vlak voor de kerst en we organiseren elk jaar ook twee dagreizen. Midweken, van maandag tot en met vrijdag, zitten we dan in een huisje. We zijn laatst nog in Valkenburg geweest. Op die reizen gaan we natuurlijk klaverjassen, maar daarnaast maken we ook tripjes in de omgeving.”

Gezien het slinkende ledental kunnen jullie dus wel nieuwe leden gebruiken?
,,Jazeker. Als je interesse hebt om gezellig met ons te komen klaverjassen, ben je van harte welkom. Nieuwe leden mogen bellen met 0640841152. Of mail naar: minkepiet@gmail.com.

Kom anders gewoon een keertje vrijblijvend kijken op vrijdagmiddag. Dan kun je gelijk zien of klaverjassen wat voor je is.”

Bron: Noord-Hollands Dagblad

Nieuw jaarboek Historische Kring Velsen

 Onlangs is het nieuwe jaarboek Velisena van de Historische Kring Velsen verschenen. Hierin  staan diverse lange en korte artikelen, waarvan een groot deel uit de recente historie van Velsen. Het blad bevat onder andere artikelen over een Zeeuwse kanaalgraver die tijdens de opstand van 1866 werd gedood met aansluitend een eigen onderzoek van de HKV naar de toedracht van de gebeurtenissen tijdens die opstand. 
Verder een sfeerbeeld van het wonen in de noodwoningen in Velsen-Noord vlak na de Tweede Wereldoorlog, een analyse van het proefschrift van Lamberta van den Bergh van Eysinga uit 1933 over de sociaalgeografische staat van Velsen en een verhaal over de IJmuider worstel- en krachtsportvereniging IJKV Hercules, waarin u wellicht nog namen en plekjes in IJmuiden herkent. 
Vervolgens een verhaal over Cor Weber die in 1954 met militaire eer werd begraven op de inmiddels geruimde Engelmundus begraafplaats in Driehuis. De gebeurtenissen in Velsen tijdens de eerste dagen van de oorlog in mei 1940 staan beschreven in een artikel met kopieën van de originele documenten alsmede het verhaal van het Engelse schip de Dotterel dat veel vluchtelingen veilig naar Engeland bracht. Tenslotte het tweede deel over de Tichttiende met een beschrijving van de Velserhaven, de vele archeologische vondsten in het gebied en de werking van een eendenkooi. 
Tussen deze artikelen door nog enkele korte verhalen en een fotopagina, totaal 72 pagina’s leesplezier. Velisena 28-2019 is te koop bij Brederode boeken in Santpoort, de Readshop in IJmuiden en Rozing in Velsen-Noord.
Bron: de Jutter / de Hofgeest

Eigen bijdrage WMO 2019/2020

Op 1 januari 2019 en/of op 1 januari 2020 verandert de eigen bijdrage die u betaalt voor Wmo-voorzieningen.

De stapeling van zorgkosten is voor veel mensen die langdurige zorg nodig hebben een groot probleem. Met name voor mensen met een middeninkomen, die vaak niet in aanmerking komen voor financiële tegemoetkomingen, heeft de stapeling van eigen bijdragen vaak ingrijpende gevolgen op hun financiële situatie. De som van eigen bijdragen kan immers fors oplopen.

Betaalbare zorg

Om zorg betaalbaar te houden voor iedereen en om een einde te maken aan stapeling van eigen betalingen is in het regeerakkoord een aantal maatregelen opgenomen. Eén daarvan is de invoering van een abonnementstarief van € 17,50 per vier weken per huishouden (= € 19 per maand in 2020) voor het gebruik van Wmo-voorzieningen. 

Wat verandert er?

Huidige regeling:

In 2018 betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage voor de voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Soms is dat één eigen bijdrage, soms moet u meerdere bijdragen betalen. Als u gebruik maakt van meerdere Wmo-voorzieningen, dan kan het bedrag dat u aan eigen bijdragen kwijt bent fors oplopen.

Wie meer inkomen heeft, betaalt meer. Bovendien zijn de eigen bijdragen die u moet betalen niet fiscaal aftrekbaar en komen deze daarmee volledig voor uw eigen rekening. 


Onder de huidige regeling is de eigen bijdrage afhankelijk van:

  • uw leeftijd;
  • het aantal voorzieningen waarvan u gebruik maakt;
  • het inkomen en/of  het inkomen van u en uw partner.

Vooral de stapeling van voorzieningen kan de zorg voor u erg duur maken. De eigen bijdragen die u moet betalen zijn bovendien niet fiscaal aftrekbaar, dus volledig voor eigen rekening.

Nieuwe situatie;het abonnementstarief:

Het abonnementstarief wordt gefaseerd ingevoerd. Voor een deel van de voorgenomen wijzigingen is een aanpassing van de wet nodig en dat kost tijd. Dit deel van de wetgeving wordt daarom pas later namelijk op 1 januari 2020 van kracht.

Per 1 januari 2019 wordt het voor gemeenten mogelijk om een vast tarief  van maximaal  € 17,50 per 4 weken voor maatwerkvoorzieningen of pgb’s te hanteren. Een aantal gemeenten hanteert overigens al een dergelijk tarief.

Vanaf 1 januari 2020 worden zowel de maatwerkvoorzieningen, pgb’s en een deel van de algemene voorzieningen onder het abonnementstarief gebracht. Gemeenten dienen bij verordening aan te geven welke algemene voorzieningen onder het abonnementstarief vallen. 

Het voorstel regelt dat “in ieder geval de algemene voorzieningen ter compensatie van beperkingen, waarbij een duurzame hulpverleningsrelatie wordt aangegaan tussen cliënten en betrokken hulpverleners, onder het abonnementstarief vallen”.  

In de Memorie van Toelichting, de toelichting op de nieuwe wet, worden huishoudelijke hulp en begeleiding als voorbeeld gegeven van voorzieningen die, ook als zij door gemeente als algemene voorziening worden bestempeld, onder dit abonnement komen te vallen.

Welke gevolgen heeft de invoering van het abonnementstarief voor u?

De invoering van het abonnementstarief pakt naar verwachting in de praktijk vooral positief uit voor mensen met een hoger of middeninkomen die langdurige zorg nodig hebben. Voor lage inkomens is het abonnementstarief lang niet altijd voordelig. De meeste gemeenten voeren beleid waardoor mensen met een laag inkomen op dit moment geen of een lage eigen bijdrage betalen. Ook onder de nieuwe regelgeving mogen gemeenten bijvoorbeeld de lage inkomens uitzonderen.  Gemeenten kunnen het tarief naar beneden aanpassen. Zij zijn dit echter niet verplicht. 

Omdat het wetsvoorstel gemeenten binnen grenzen de ruimte geeft om zelf aan te vullen welke extra voorzieningen er onder het abonnementstarief  te plaatsen kan de inhoud van het abonnement per gemeente verschillen. 

Hulp voor ouderen

Wonenplus Velsen
Wonenplus helpt met hulp van vrijwilligers bewoners van 65 jaar of ouder langer zelfstandig te blijven wonen. U moet denken aan kleine klussen in en om het huis, lichte tuinwerkzaamheden, hulp bij administratie of belastingaangifte. Een abonnement kost 20 euro per kalenderjaar; huurders van Velison Wonen, Woningbedrijf Velsen en Brederode wonen krijgen korting. De klussen mogen niet langer dan twee uur duren. U betaalt de vrijwilliger een onkostenvergoeding van 4.50 per uur. Neem eens een kijkje op de site https://www.wonenplus-velsen.nl/ . De diensten die worden aangeboden variëren van boodschappen doen (2 euro per bezorging) tot apparatuur instellen.

X