ZOMIPO Zondag 22-3-2020

ZOMIPO: The Ambrosians

22 maart 13:30 in de Hofstede  Entree: €5,00
ZOMIPO staat voor Zondagmiddagpodium. Op zondagmiddag worden voor en vaak ook door senioren uitvoeringen verzorgd.
Het gaat daarbij om koren en muziekgroepen die zorgen voor een mooie uitvoering en vermaak.
The Ambrosians:
Ondersteund door een combo brengen The Ambrosians populaire muziek van allerlei genres en tijden ten gehore.

Meer info op de website van The Ambrosians  en of ZOMIPO

CBR kampt nog steeds met problemen bij de verlenging rijbewijzen. Wat is er aan te doen?

Veel ouderen kregen inmiddels een brief dat hun ongeldig geworden rijbewijs nog een jaar gebruikt mag worden. In Nederland maar niet in het buitenland. Ook met de verzekeringsmaatschappijen zijn afspraken gemaakt, zodat u in de periode dat u met een ongeldig rijbewijs de weg op gaat, toch verzekerd blijft. Dat is mooi.
Echter, er zijn ouderen die een vakantie in het buitenland hebben geboekt, al dan niet gekoppeld aan de huur van een auto. Zij dienen over een geldig rijbewijs te beschikken. Dat geldt ook voor ouderen die om wat voor reden ook met de auto naar het buitenland willen.
Deze groep ouderen ondervinden hinder van de traagheid bij het CBR.
Een mogelijkheid om de procedure bij het CBR te versnellen
Het CBR dient zich aan de wet en andere regelgeving te houden. Dat geldt ook voor de afdoening van de aanvraagprocedure voor een nieuw rijbewijs.
Heeft u dit probleem of moet u binnenkort ook voor de keuring voor verlenging van uw rijbewijs? Deze handleiding kan u dan misschien helpen om de procedure te verkorten.

Museumbezoek Teylers Museum Haarlem
12-3-2020

Teylers Museum is met De Lorentz Formule genomineerd voor de European Museum of the Year Award 2020.
We bezoeken het museum voor meer beleving 
inclusief een 50 minuten durende tour in het Lorentz Lab.
De Lorentz Formule
Met deze 50 minuten durende tour maakt Swarte complexe materie toegankelijk. Als bez
oeker duik je in het leven van de belangrijke Nederlandse natuurkundige Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928). In zijn werkkamer en lab ontdek je wie Lorentz was en hoe belangrijk hij voor de wetenschap is geweest. In deze werkkamer rekende Lorentz acht jaar lang aan oplossingen voor de huidige Afsluitdijk. Op zijn bureau ligt nog zijn correspondentie met zijn jonge fan Albert Einstein. Klapstuk van de tour is de finale, als een replica van de Grote Elektriseermachine wordt aangezwengeld.

Wanneer:               Donderdag 12 maart 10:30-14:30
Deelnemers:         Minimaal 12 / Maximaal 20
Verzamelen:          Verzamelen voor het museum om 10:45 uur.
Adres:                      Teylers Museum Spaarne 16 2011CH HAARLEM
Bereikbaarheid: Teylers Museum is goed te bereiken met de auto of lopend vanaf  het Centraal Station in Haarlem (ca. 10 minuten)
Parkeren:              parkeergarage De Appelaar
Kosten:
Deelnemers met Museum Jaarkaart of Vipkaart BankGiroloterij gratis.
Deelnemers zonder kortingskaart: Entree museum: € 14,00
Consumpties zijn voor eigen rekening.
Aanmelden: via mail: redactie@svvelsen.nl of per telefoon: 023-5388593

Rijbewijs 75+

Rijbewijs voor 75-plussers, een tip
De ouderenorganisaties, waaronder de FASv, beklaagden zich bij het CBR over de (te) trage afdoening van aanvragen van rijbewijzen voor met name de 75-plussers. Sinds kort is er een tussenoplossing gevonden en kunnen 75-plussers tot maximaal een jaar met een verlopen rijbewijs blijven rijden, in afwachting op een besluit van het CBR over hun rijvaardigheid. Het CBR beoordeelt daarbij de medische situatie en bepaalt of de 75-plussers geestelijk of lichamelijk in staat zijn om auto te rijden.
De regeling geldt tot 31 december 2020.

Mogelijk dat u van het CBR hierover al een persoonlijke brief ontving of binnenkort ontvangt.

  • Het voordeel van de regeling voor 75-plussers met een verlopen rijbewijs is dat ze auto mogen blijven rijden. Ook, dat ze verzekerd blijven.
  • Het nadeel is dat het verlopen rijbewijs NIET als legitimatie kan worden gebruikt.
  • Ook: dat een verlopen rijbewijs NIET geldig is in het buitenland.

Hieronder staan de voorwaarden van het CBR waaraan u dient te voldoen (zie www.cbr.nl ) om in aanmerking te komen voor deze regeling:
1. U bent 75 of ouder op het moment dat uw rijbewijs verloopt.
2. En: u dient uw Gezondheidsverklaring in voordat uw rijbewijs verloopt. Of, als u uw Gezondheidsverklaring al heeft ingediend, heeft u dat voor de verloopdatum van uw rijbewijs gedaan.
3. En: uw rijbewijs is minimaal 5 jaar geldig. U kunt dit zien op uw rijbewijs. De begindatum staat op de voorkant van uw rijbewijs: bij 4a. De einddatum staat op de achterkant van uw rijbewijs: in kolom 11, achter ‘B’.
Wanneer geldt de regeling niet?
1. U heeft uw Gezondheidsverklaring ingediend nadat uw rijbewijs verliep.
2. Of: u heeft van de politie of het CBR bericht gekregen dat u op dit moment niet mag rijden. Bijvoorbeeld omdat ze uw rijbewijs ingevorderd, ingehouden, geschorst of ongeldig verklaard hebben.
3. Of: het CBR heeft u een maatregel opgelegd.
4. Of: u heeft een rijbewijs dat 1 of 3 jaar geldig is. De begindatum staat op de voorkant van uw rijbewijs: bij 4a. De einddatum staat op de achterkant van uw rijbewijs: in kolom 11, achter ‘B’.

Hoe loopt het verder, nadat u uw Gezondheidsverklaring heeft ingediend?
U heeft of krijgt van ons een verwijzing naar een arts of specialist. U moet namelijk voor de verlenging van uw rijbewijs gekeurd worden. Zorg dat u de afspraken maakt zodra u dit bericht krijgt. Als u hier te lang mee wacht, sturen wij u een herinnering. Als u hier niet op reageert, dan stoppen wij de procedure. U mag dan, ook met uw verlopen rijbewijs, niet meer rijden.
Hoe weet ik of ik in de regeling val?
Nadat u uw Gezondheidsverklaring heeft ingediend, ontvangt u bericht van het CBR. Daarin staat of u wel of niet in de regeling valt. En wat de vervolgstappen zijn.

Mijn ervaring met het CBR om de procedure te bespoedigen:
Het CBR dient binnen vier weken na ontvangst van de bevindingen van de keuringsarts een besluit te nemen (artikel 103, reglement rijbewijzen).
Die termijn wordt in de praktijk niet gehaald. Dan kan het CBR in gebreke worden gesteld en kan men zelfs om een schadevergoeding vragen.
Zelf heb ik met het ingebrekestellen van het CBR  geen directe schadevergoeding geëist, maar wel aangegeven dat mijn buitenlandse vakantie is geboekt en ik daarvoor een geldig rijbewijs nodig heb en de eventuele schade (taxigebruik) op het CBR zal verhalen.
Daarnaast verzocht ik – bij een bezoek aan de opticien voor een nieuwe bril – een optometrist om zijn onderzoeksresultaten (oogdruk en gezichtsscherpte) op papier aan mij mee te geven. Uit die gegevens blijkt dat ik – oogheelkundig – in staat ben tot autorijden.De ingebrekestelling en de onderzoeksresultaten optometrist stuurde ik aangetekend naar het CBR. Binnen vier dagen ontving ik een besluit van het CBR: mijn medische situatie was beoordeeld en ik mag auto blijven rijden onder voorwaarde dat ik een bril draag. Het CBR verwees me naar de gemeente voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs.
Mogelijk dat u voordeel kunt doen met mijn ervaring.
Koos Graniewski, secretaris FASv

Bron: Nieuwsbrief FASv december 2019

Digitaal Nalaten

Ons leven is de afgelopen twintig jaar steeds digitaler geworden. We zijn zelf op tal van vlakken online actief. Daarnaast regelen instanties en overheden hun zaken steeds vaker digitaal. Iedereen zorgt natuurlijk dat al zijn of haar online gegevens goed zijn beveiligd. Met wachtwoorden die lastig te raden of kraken zijn, en die niemand kent. Maar als iemand komt te overlijden zijn die goed beveiligde accounts voor niemand toegankelijk.
Weinig mensen staan hierbij stil, zo blijkt uit onderzoek van SeniorWeb.

    • Wat moet er gebeuren met de toegang tot uw pc, tablet of smartphone en wat met uw belangrijke accounts van bijvoorbeeld Microsoft of Google? Welke profielen hebt u op sociale media, en welke digitale abonnementen? Wat moet daarmee gebeuren na uw overlijden? Hoe regelt u dit vooraf?
    • Veel mensen bekommeren zich niet om hun digitale nalatenschap. Wat doe je als nabestaande met de apparaten, accounts, sociale mediaprofielen en abonnementen van de overledene wanneer deze niets heeft overgedragen? Wat is er mogelijk, wat niet en hoe regelt u het allemaal?

Op 8 januari van 14:00 tot 16:00 wordt door Seniorweb een workshop gegeven over dit onderwerp in de leslocatie SantpoortsBelang.
Meer info en inschrijving kan hier.

Leden gevraagd

Elke vrijdagmiddag van half twee tot vier uur spelen de leden van de klaverjasclub van Seniorenvereniging Velsen hun potjes in dorpshuis Het Terras. De club heeft het moeilijk omdat het ledenaantal slinkt.
Voorzitter Minke Uijtendaal vertelt het verhaal van de club met spelers uit Velsen en Haarlem.

Hoe komt het dat het ledental zo achteruit is gegaan bij jullie?
Uijtendaal: ,,Dat gebeurt niet alleen bij onze club, het is een landelijke trend. De jeugd heeft geen zin meer om te klaverjassen, waardoor er geen groei van onderaf is. We hebben ooit meer dan honderd leden gehad, nu zijn het nog maar 28. We proberen het zo lang mogelijk vol te houden, maar ik ben bang dat het klaverjassen in clubverband uitsterft. Dat is jammer.”

Hoe is de sfeer bij jullie vereniging?
,,Gezellig, we hebben elke vrijdagmiddag veel lol met elkaar. Als we iemand kunnen helpen, met bij voorbeeld met vervoer van en naar Het Dorpshuis, dan doen we dat. Wat ook fijn is: qua spelniveau zijn we heel erg aan elkaar gewaagd.”
Ze vervolgt: ,,Het is ook een sociaal gebeuren: tijdens de kaartmiddagen wordt er heel wat afgekletst. En daarnaast organiseren we ook extra dingen. Zo hebben we bijvoorbeeld ook bingo- en kienavonden vlak voor de kerst en we organiseren elk jaar ook twee dagreizen. Midweken, van maandag tot en met vrijdag, zitten we dan in een huisje. We zijn laatst nog in Valkenburg geweest. Op die reizen gaan we natuurlijk klaverjassen, maar daarnaast maken we ook tripjes in de omgeving.”

Gezien het slinkende ledental kunnen jullie dus wel nieuwe leden gebruiken?
,,Jazeker. Als je interesse hebt om gezellig met ons te komen klaverjassen, ben je van harte welkom. Nieuwe leden mogen bellen met 0640841152. Of mail naar: minkepiet@gmail.com.

Kom anders gewoon een keertje vrijblijvend kijken op vrijdagmiddag. Dan kun je gelijk zien of klaverjassen wat voor je is.”

Bron: Noord-Hollands Dagblad

Nieuw jaarboek Historische Kring Velsen

 Onlangs is het nieuwe jaarboek Velisena van de Historische Kring Velsen verschenen. Hierin  staan diverse lange en korte artikelen, waarvan een groot deel uit de recente historie van Velsen. Het blad bevat onder andere artikelen over een Zeeuwse kanaalgraver die tijdens de opstand van 1866 werd gedood met aansluitend een eigen onderzoek van de HKV naar de toedracht van de gebeurtenissen tijdens die opstand. 
Verder een sfeerbeeld van het wonen in de noodwoningen in Velsen-Noord vlak na de Tweede Wereldoorlog, een analyse van het proefschrift van Lamberta van den Bergh van Eysinga uit 1933 over de sociaalgeografische staat van Velsen en een verhaal over de IJmuider worstel- en krachtsportvereniging IJKV Hercules, waarin u wellicht nog namen en plekjes in IJmuiden herkent. 
Vervolgens een verhaal over Cor Weber die in 1954 met militaire eer werd begraven op de inmiddels geruimde Engelmundus begraafplaats in Driehuis. De gebeurtenissen in Velsen tijdens de eerste dagen van de oorlog in mei 1940 staan beschreven in een artikel met kopieën van de originele documenten alsmede het verhaal van het Engelse schip de Dotterel dat veel vluchtelingen veilig naar Engeland bracht. Tenslotte het tweede deel over de Tichttiende met een beschrijving van de Velserhaven, de vele archeologische vondsten in het gebied en de werking van een eendenkooi. 
Tussen deze artikelen door nog enkele korte verhalen en een fotopagina, totaal 72 pagina’s leesplezier. Velisena 28-2019 is te koop bij Brederode boeken in Santpoort, de Readshop in IJmuiden en Rozing in Velsen-Noord.
Bron: de Jutter / de Hofgeest

Eigen bijdrage WMO 2019/2020

Op 1 januari 2019 en/of op 1 januari 2020 verandert de eigen bijdrage die u betaalt voor Wmo-voorzieningen.

De stapeling van zorgkosten is voor veel mensen die langdurige zorg nodig hebben een groot probleem. Met name voor mensen met een middeninkomen, die vaak niet in aanmerking komen voor financiële tegemoetkomingen, heeft de stapeling van eigen bijdragen vaak ingrijpende gevolgen op hun financiële situatie. De som van eigen bijdragen kan immers fors oplopen.

Betaalbare zorg

Om zorg betaalbaar te houden voor iedereen en om een einde te maken aan stapeling van eigen betalingen is in het regeerakkoord een aantal maatregelen opgenomen. Eén daarvan is de invoering van een abonnementstarief van € 17,50 per vier weken per huishouden (= € 19 per maand in 2020) voor het gebruik van Wmo-voorzieningen. 

Wat verandert er?

Huidige regeling:

In 2018 betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage voor de voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Soms is dat één eigen bijdrage, soms moet u meerdere bijdragen betalen. Als u gebruik maakt van meerdere Wmo-voorzieningen, dan kan het bedrag dat u aan eigen bijdragen kwijt bent fors oplopen.

Wie meer inkomen heeft, betaalt meer. Bovendien zijn de eigen bijdragen die u moet betalen niet fiscaal aftrekbaar en komen deze daarmee volledig voor uw eigen rekening. 


Onder de huidige regeling is de eigen bijdrage afhankelijk van:

  • uw leeftijd;
  • het aantal voorzieningen waarvan u gebruik maakt;
  • het inkomen en/of  het inkomen van u en uw partner.

Vooral de stapeling van voorzieningen kan de zorg voor u erg duur maken. De eigen bijdragen die u moet betalen zijn bovendien niet fiscaal aftrekbaar, dus volledig voor eigen rekening.

Nieuwe situatie;het abonnementstarief:

Het abonnementstarief wordt gefaseerd ingevoerd. Voor een deel van de voorgenomen wijzigingen is een aanpassing van de wet nodig en dat kost tijd. Dit deel van de wetgeving wordt daarom pas later namelijk op 1 januari 2020 van kracht.

Per 1 januari 2019 wordt het voor gemeenten mogelijk om een vast tarief  van maximaal  € 17,50 per 4 weken voor maatwerkvoorzieningen of pgb’s te hanteren. Een aantal gemeenten hanteert overigens al een dergelijk tarief.

Vanaf 1 januari 2020 worden zowel de maatwerkvoorzieningen, pgb’s en een deel van de algemene voorzieningen onder het abonnementstarief gebracht. Gemeenten dienen bij verordening aan te geven welke algemene voorzieningen onder het abonnementstarief vallen. 

Het voorstel regelt dat “in ieder geval de algemene voorzieningen ter compensatie van beperkingen, waarbij een duurzame hulpverleningsrelatie wordt aangegaan tussen cliënten en betrokken hulpverleners, onder het abonnementstarief vallen”.  

In de Memorie van Toelichting, de toelichting op de nieuwe wet, worden huishoudelijke hulp en begeleiding als voorbeeld gegeven van voorzieningen die, ook als zij door gemeente als algemene voorziening worden bestempeld, onder dit abonnement komen te vallen.

Welke gevolgen heeft de invoering van het abonnementstarief voor u?

De invoering van het abonnementstarief pakt naar verwachting in de praktijk vooral positief uit voor mensen met een hoger of middeninkomen die langdurige zorg nodig hebben. Voor lage inkomens is het abonnementstarief lang niet altijd voordelig. De meeste gemeenten voeren beleid waardoor mensen met een laag inkomen op dit moment geen of een lage eigen bijdrage betalen. Ook onder de nieuwe regelgeving mogen gemeenten bijvoorbeeld de lage inkomens uitzonderen.  Gemeenten kunnen het tarief naar beneden aanpassen. Zij zijn dit echter niet verplicht. 

Omdat het wetsvoorstel gemeenten binnen grenzen de ruimte geeft om zelf aan te vullen welke extra voorzieningen er onder het abonnementstarief  te plaatsen kan de inhoud van het abonnement per gemeente verschillen. 

Hulp voor ouderen

Wonenplus Velsen
Wonenplus helpt met hulp van vrijwilligers bewoners van 65 jaar of ouder langer zelfstandig te blijven wonen. U moet denken aan kleine klussen in en om het huis, lichte tuinwerkzaamheden, hulp bij administratie of belastingaangifte. Een abonnement kost 20 euro per kalenderjaar; huurders van Velison Wonen, Woningbedrijf Velsen en Brederode wonen krijgen korting. De klussen mogen niet langer dan twee uur duren. U betaalt de vrijwilliger een onkostenvergoeding van 4.50 per uur. Neem eens een kijkje op de site https://www.wonenplus-velsen.nl/ . De diensten die worden aangeboden variëren van boodschappen doen (2 euro per bezorging) tot apparatuur instellen.