Per 1 september 2019:

 • Hans van Leeuwen, voorzitter
  Tel:023-5388593 Email: hansvanleeuwen1234@gmail.com
 • Margret de Graaf, secretaris (ad interum)
  Tel: 06-55847976 Email: secretaris@svvelsen.nl
 • Ida Vis, penningmeester
  Tel:023-5370794 Email: idavis@quicknet.nl
 • Piet Dankelman, bestuurslid
  Tel:023-5375069 Email: p.dankelman@quicknet.nl
 • Minke Uytendaal, bestuurslid
  Tel:023-7522153 Email: minkepiet@gmail.com
 • Janneke van de Pol, bestuurslid
  Tel:023-5388593 Email: jannesvandepol@gmail.com