Rijbewijs 75+

Rijbewijs voor 75-plussers, een tip
De ouderenorganisaties, waaronder de FASv, beklaagden zich bij het CBR over de (te) trage afdoening van aanvragen van rijbewijzen voor met name de 75-plussers. Sinds kort is er een tussenoplossing gevonden en kunnen 75-plussers tot maximaal een jaar met een verlopen rijbewijs blijven rijden, in afwachting op een besluit van het CBR over hun rijvaardigheid. Het CBR beoordeelt daarbij de medische situatie en bepaalt of de 75-plussers geestelijk of lichamelijk in staat zijn om auto te rijden.
De regeling geldt tot 31 december 2020.

Mogelijk dat u van het CBR hierover al een persoonlijke brief ontving of binnenkort ontvangt.

  • Het voordeel van de regeling voor 75-plussers met een verlopen rijbewijs is dat ze auto mogen blijven rijden. Ook, dat ze verzekerd blijven.
  • Het nadeel is dat het verlopen rijbewijs NIET als legitimatie kan worden gebruikt.
  • Ook: dat een verlopen rijbewijs NIET geldig is in het buitenland.

Hieronder staan de voorwaarden van het CBR waaraan u dient te voldoen (zie www.cbr.nl ) om in aanmerking te komen voor deze regeling:
1. U bent 75 of ouder op het moment dat uw rijbewijs verloopt.
2. En: u dient uw Gezondheidsverklaring in voordat uw rijbewijs verloopt. Of, als u uw Gezondheidsverklaring al heeft ingediend, heeft u dat voor de verloopdatum van uw rijbewijs gedaan.
3. En: uw rijbewijs is minimaal 5 jaar geldig. U kunt dit zien op uw rijbewijs. De begindatum staat op de voorkant van uw rijbewijs: bij 4a. De einddatum staat op de achterkant van uw rijbewijs: in kolom 11, achter ‘B’.
Wanneer geldt de regeling niet?
1. U heeft uw Gezondheidsverklaring ingediend nadat uw rijbewijs verliep.
2. Of: u heeft van de politie of het CBR bericht gekregen dat u op dit moment niet mag rijden. Bijvoorbeeld omdat ze uw rijbewijs ingevorderd, ingehouden, geschorst of ongeldig verklaard hebben.
3. Of: het CBR heeft u een maatregel opgelegd.
4. Of: u heeft een rijbewijs dat 1 of 3 jaar geldig is. De begindatum staat op de voorkant van uw rijbewijs: bij 4a. De einddatum staat op de achterkant van uw rijbewijs: in kolom 11, achter ‘B’.

Hoe loopt het verder, nadat u uw Gezondheidsverklaring heeft ingediend?
U heeft of krijgt van ons een verwijzing naar een arts of specialist. U moet namelijk voor de verlenging van uw rijbewijs gekeurd worden. Zorg dat u de afspraken maakt zodra u dit bericht krijgt. Als u hier te lang mee wacht, sturen wij u een herinnering. Als u hier niet op reageert, dan stoppen wij de procedure. U mag dan, ook met uw verlopen rijbewijs, niet meer rijden.
Hoe weet ik of ik in de regeling val?
Nadat u uw Gezondheidsverklaring heeft ingediend, ontvangt u bericht van het CBR. Daarin staat of u wel of niet in de regeling valt. En wat de vervolgstappen zijn.

Mijn ervaring met het CBR om de procedure te bespoedigen:
Het CBR dient binnen vier weken na ontvangst van de bevindingen van de keuringsarts een besluit te nemen (artikel 103, reglement rijbewijzen).
Die termijn wordt in de praktijk niet gehaald. Dan kan het CBR in gebreke worden gesteld en kan men zelfs om een schadevergoeding vragen.
Zelf heb ik met het ingebrekestellen van het CBR  geen directe schadevergoeding geëist, maar wel aangegeven dat mijn buitenlandse vakantie is geboekt en ik daarvoor een geldig rijbewijs nodig heb en de eventuele schade (taxigebruik) op het CBR zal verhalen.
Daarnaast verzocht ik – bij een bezoek aan de opticien voor een nieuwe bril – een optometrist om zijn onderzoeksresultaten (oogdruk en gezichtsscherpte) op papier aan mij mee te geven. Uit die gegevens blijkt dat ik – oogheelkundig – in staat ben tot autorijden.De ingebrekestelling en de onderzoeksresultaten optometrist stuurde ik aangetekend naar het CBR. Binnen vier dagen ontving ik een besluit van het CBR: mijn medische situatie was beoordeeld en ik mag auto blijven rijden onder voorwaarde dat ik een bril draag. Het CBR verwees me naar de gemeente voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs.
Mogelijk dat u voordeel kunt doen met mijn ervaring.
Koos Graniewski, secretaris FASv

Bron: Nieuwsbrief FASv december 2019