Nieuwsbrief Koepel Gepensioneerden nr 17 2022

Nieuwsbrief nr. 17 Koepel Gepensioneerden

De onderwerpen die in deze nieuwsbrief besproken worden zijn:

  • Veel belangstelling voor pensioendossier
  • Aandacht voor indexatie pensioenen in kort pensioendebat
  • Laatste week Campagne Senioren en Veiligheid
  • Zorginstituut Nederland brengt zorg rond valpreventie in kaart