Last minute Kienen/Bingo

Helaas het weer zit ons een beetje dwars. Het is voor ons onmogelijk om het kienen af te gelasten.
Ten eerste kunnen we niet iedereen bereiken en voor degene die het weer wel trotseren zou het erg vervelend zijn als ze voor niets komen.
We begrijpen volkomen dat niet iedereen bereid is om voor een pleziertje enig risico te lopen met de huidige gladheid.
Wij zijn er en hopen dat er nog voldoende opkomst is om in afgeslankte vorm toch te kunnen kienen met de aanwezigen.